دستگیری دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در اروپا از توهین آمیزترین برخوردهای اخیر اروپایی‌ها به شمار می رود و برای اولین بار می باشد که یک کشور به خود جرئت داده است که پاسپورت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی را تا به این حد بی‌مقدار کند.

حفظ ساختار تحریم­های ثانویه بانکی، افزایش تعداد افراد و نهادهای تحریمی، تصویب قوانین تحریمی و مصادره اموال ایران از جمله اقداماتی است که آمریکا برای تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران در دوران اجرای برجام انجام داده است.