فرماندار شهرستان بهارستان:

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: اعتبارات خوبی برای روستاها در نظر گرفته شده است که باید از این اعتبارات برای پاسخ به نیاز مردم استفاده شود.