فرماندار شهرستان بهارستان:

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: اعتبارات خوبی برای روستاها در نظر گرفته شده است که باید از این اعتبارات برای پاسخ به نیاز مردم استفاده شود.

معاون فنی و عمرانی فرماندار بهارستان:

معاون فنی و عمرانی فرماندار بهارستان گفت: دهیاران روستاهای بخش بوستان برای فراهم کردن مصوبات لازم برای شروع طرح‌های جدید در روستاهای بهارستان دست به کار شوند.