سردرد یکی از مشکلاتی است که بسیاری از افراد با آن مواجه می‌شوند و به دنبال روش‌هایی برای تسکین آن هستند.

در حالی که رسانه‌ها و افکار عمومی خواستار شفاف‌سازی وزارت بهداشتی‌ها درباره لیست منتشر شده توسط بانک‌مرکزی هستند، مسئولان این وزارت‌خانه معتقدند این درخواست‌ها سیاسی است و این جریان‌ها قصد تخریب وزارت بهداشت را دارند!