معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان گفت: زنان شهرستان بهارستان می توانند با تشکیل کمپین‌ها نقش اساسی و مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از کالای ایرانی ایفا کنند.

رئیس جمهور گفت: فعالیت‌های هسته‌ای ایران همواره صلح آمیز است اما تهران خود درباره سطح همکاری با آژانس تصمیم می‌گیرد و مسئولیت تغییر وضعیت و سطح همکاری ایران با این نهاد بر عهده کسانی خواهد بود که وضعیت جدید را بوجود آورده‌اند.