جلسه مشترک شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و اعضای کمیته ساماندهی ناحیه ۲ بهارستان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، در بخش بوستان شهرستان بهارستان برگزار گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان:

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: افزایش فرهنگ زیست محیطی از طریق افزایش اطلاعات شهروندان و حکم‌های قضائی زیست محیطی برای متخلفان در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست بهارستان قرار دارد