معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان:

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی می بایست در خصوص تخصیص سوخت فوق العاده دیزل ژنراتور واحدهای صنعتی و دستگاه‌های اجرایی همکاری نماید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان:

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: متصدیان تمامی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی فعال در شهرستان بهارستان می بایست نسبت به رعایت ملاحظات زیست محیطی و استانداردسازی واحد خود توجه ویژه داشته باشند.

شهردار نسیم شهر:

شهردار نسیم شهر گفت: افزایش سرانه‌های فضای سبز و تفریحی نسیم شهر در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار دارد و به زودی پروژه‌های خوبی در این جهت اجرا خواهد شد.