نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست عالیرتبه این سازمان در زمینه مبارزه با تروریسم پیشنهاد تدوین استراتژی منطقه‌ای مشترک برای افزایش همکاری‌ها به منظور مقابله با تروریست‌ها را مطرح کرد.