عضو شورای اسلامی نسیم شهر:

عضو شورای اسلامی نسیم شهر گفت: توسعه پایدار نسیم شهر و توزیع عادلانه امکانات در نقاط مختلف شهر، جزو اهداف و برنامه‌های اصلی شورای اسلامی شهر می باشد.

فلسطین و قدس در طول تاریخ بارها مورد اشغال قرار گرفته است اما مردم آن همچنان با دست خالی بر بازپس گرفتن حقوق غصب‌شده خود و آزادسازی مقدسات اصرار دارند.

داوطلبان دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی سال 97 که پذیرش در آنها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) است، تا یکشنبه 20 خردادماه برای ثبت‌نام مهلت دارند.