شهردار شهرصالحیه:

شهردار شهرصالحیه گفت: شهرصالحیه جزو شهرهای اقماری استان تهران به شمار می رود و به همین دلیل از ظرفیت‌های مساعدی در راستای جذب سرریزهای جمعیتی برخوردار می باشد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی نسیم شهر:

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی نسیم شهر گفت: عملکرد دوره پنج شورای اسلامی نسیم شهر باتوجه به روند اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر نسبت به دوره‌های پیشین پیشرفت قابل توجهی داشته است.

پگاه آهنگرانی که طی دو سال اخیر از بازی در سینما فاصله گرفته است، گفت: اینکه یک نمایش زمان زیادی برای تمرین ببرد یا اینکه پول دربیاورد یا خیر،‌ اصلا مهم نیست. آنچه برایم مهم است، کیفیت کارهایی است که در آنها حضور پیدا می‌کنم.