معاون فنی و عمرانی فرمانداری بهارستان:

معاون فنی و عمرانی فرمانداری بهارستان گفت: بر طبق دستورالعمل صادره از سوی استانداری تهران طی چند سال آینده سرانه‌های فضای سبز بهارستان به ۱۵ متر مربع افزایش پیدا می نماید، اما نباید فقر و محدودیت زمین در بهارستان را نادیده گرفت.

وزیر مشاور دولت انگلیس در امور غرب آسیا، ضمن دفاع ضمنی از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، ایران را موظف به رعایت تعهدات خود خواند و مدعی شد که تهران نمی‌تواند خود را متعهد بداند اما به شروطی مثل موضوع موشک‌های بالستیک متعهد نباشد.