معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان گفت: مسئولان دستگاه‌ها و ادارات شهرستان بهارستان باید با مطالعه دقیق منشور حقوق شهروندی نسبت به ایجاد چارت سازمانی و تنظیم فعالیت‌ها اقدام کنند.

هفته نامه ویکلی استاندارد براساس یک توصیه نامه که در کنگره آمریکا درحال دست به دست شدن است گزارش داد که واشنگتن در حال تدوین گامهای لازم برای اعمال فشار به اروپا برای همراهی کردن با تحریمها علیه ایران است.