عضو شورای اسلامی نسیم شهر:

عضو شورای اسلامی نسیم شهر گفت: توجه و بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی‌های جوانان در سال جاری در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.

بشار اسد:

رئیس جمهور سوریه با اشاره به لزوم خروج نیروهای آمریکایی از خاک این کشور تأکید کرد که در صورت شکست مذاکره با کُردهای تحت حمایت آمریکا، مناطق تحت تسلط آنان را به زور آزاد خواهند کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امیدوارم نسل امروز ما در عرصه رسانه با استفاده از تجربه‌های تاریخی و استفاده از تجربه‌های مردانی مانند مرحوم مردوخی که در طول حیات خود افراد موثری بودند، بتوانند در آینده گام‌هایی فراتر از مردوخی بردارند.