رئیس اداره بهزیستی بهارستان:

رئیس اداره بهزیستی بهارستان گفت: کودکان دارای اختلال اتیسم شرایط خاصی دارند و خانواده‌ها نباید نسبت به این موضوع کم توجه باشند.