امام جمعه بخش گلستان:

امام جمعه بخش گلستان گفت: واگذاری بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان بهارستان به بخش خصوص کم لطفی مسئولین می باشد و با این موضوع کاملاً مخالف می باشم.