از جمله عکس‌های قابل توجهی که از «راهپیمایی بازگشت» در نوار غزه منتشر شده، عکس یک کودک فلسطینی است که سعی می‌کند با ابزاری ابتدایی در مقابل گازهای اشک‌آور رژیم صهیونیستی مقاومت کند و به تظاهرات خود ادامه دهد.

منابع سوری از آخرین مهلت ارتش به تروریست‌های جیش‌الاسلام برای پذیرش شروط دولت و خروج بدون درگیری از دوما و آماده‌شدن نیروهای ارتش برای عملیات گسترده در صورت مخالفت جیش‌الاسلام با این شروط خبر دادند.