وقفچی در موافقت با استیضاح وزیر کشاورزی:

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، گفت: به کار گیری افراد بازنشسته و همچنین غیرمتخصص در مسندهای وزارت کشاورزی و مواردی از این دست باعث شده کشور به جای نگاه علمی به کشاورزی به صورت مدیریت سنتی و ناکارآمد اداره شود.

اكران فيلم«به وقت شام» ابراهیم حاتمي‌كيا از امروز در سينماهاي كشور آغاز مي‌شود

به وقت شام كه از امروز اكران نوروزي‌اش را در سينماهاي كشور آغاز مي‌كند از جهات متعددي فيلم مهمي است اما شايد مهم‌ترين مؤلفه‌اش اين باشد كه مي‌توان آن را به عنوان نماينده ايران در زمره آثار آخرالزماني سينماي جهان جاي داد.

سعيدعلي حسيني يكي از چهره‌هاي ورزش ايران در سال 96 بود؛ جوان اردبيلي كه پس از هشت سال محروميت، در مسابقات وزنه‌برداري جهاني امريكا دوباره به روي تخته برگشت و…