موسوی معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان:

موسوی معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های مربوطه نگرانی در خصوص تامین امنیت و آرامش بهارستان در ایام نوروز وجود ندارد.