معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان گفت: به زودی با پیگیری‌های فرمانداری بهارستان فاز اول تاسیس خانه مهربانی در شهرستان بهارستان اجرایی خواهد شد.

حضور «لاتاري»، «فيلشاه» و «به‌وقت‌شام» در ميان آثار سرگروه اكران نوروزي

با مشخص شدن هفت فيلم سرگروه براي اكران نوروزي كه در ميان آنها لاتاري، فيلشاه و به وقت شام هم ديده مي‌شوند مي‌توان اميدوار بود مردم در اين ايام به لحاظ فرهنگي از سبد به نسبت سالم‌تري در سينما برخوردار باشند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ:

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نوشت: والدین فرزندان خود را در جشنها و شادیها همراهی کرده و مواظب سلامتی آنان بوده و فرزندان خود را نسبت به عواقب خطرناک بازی با مواد منفجره و آتش‌زا آگاه کنند.