روحانی در جلسه هیات دولت:

رئیس جمهور روحانی با بیان اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند که اگر دولت تضعیف شد، نهادهای دیگر تقویت می‌شوند، گفت: اینطور نیست؛ ما امروز در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر بخشی از کشتی را تخریب شود، همه کشتی با هم غرق می‌شود.

حضور فرمانده کل قواي نظامي در خانه يک سرباز جان‌باخته در هيچ‌يک از نظام‌هاي سياسي جهان مرسوم نيست و روابط فرمانده با سرباز در چارچوبي پادگاني تعريف شده است.