معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری بهارستان:

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری بهارستان گفت: از بین متقاضیان مشاغل خانگی، 310 پرونده جهت رسیدگی به بانک معرفی شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان:

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: برنامه سلامت نوروزی همزمان با سراسر کشور به منظور ارائ خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی در شهرستان بهارستان اجرا می شود.

متقاضیان ثبت نام کارت هوشمند ملی پس از ورود به سامانه جدید، گویا بدون انجام عملیات نوبت‌دهی، هزینه هایی از حسابشان کسر شده که در این میان ثبت احوال اعلام کرده جای نگرانی نیست و تمام پول ها عودت داده می‌شود.