عضو هيئت علمي دانشگاه‌هاي دولتي اگر پنج روز هفته متوسط هشت ساعت زمان براي تدريس و پژوهش در دانشگاه محل خدمت خود بگذراند، ديگر زماني براي حضور تمام وقت يا نيمه وقت در دانشگاه‌هاي ديگر باقي نمي‌ماند، مگر اينكه اين افراد تبديل وضعيت به حق‌التدريسي شوند كه آن هم تابع ضوابط خاص خود است…

رفته بود سوريه جنگيده بود تا نياز نباشد اينجا در تهران مقابل تروريست‌ها بايستند، اما رد خشونت جايي وسط همين پايتخت امن غرب آسيا سربرآورد؛ تهران خيابان پاسداران، گلستان هفتم، مقابل منزل نورعلي تابنده، قطب دراويش گنابادي.