مرتضی بانک اخیراً کل میزان سرمایه‌گذاری محقق شده در مناطق آزاد را 800 میلیون دلار اعلام کرده است که این عدد نشان می‌دهد این مناطق تنها موفق به جذب 6 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور شده‌اند.

«توسعه درون زا» مطالبه دائمي از قوه مجريه به ويژه طي سال‌هاي اخيري كه نگاه «توسعه برون زا» در كشور رونق گرفته و بسياري از تصميم گيران و تصميم سازان كشور پيش‌زمينه توسعه كشور را تعامل با غرب عنوان مي‌كنند، می‌باشد.