انتقادهاي صريح وزير اقتصاد از زيان ده بودن باشگاه‌هاي دولتي به رغم هزينه‌هاي كلان در فوتبال سبب شده تا بار ديگر موضوع فوتبال دولتي در كشورمان مورد توجه قرار گيرد…