رحيم پورازغدي: شبه‌توافق‌هاي ايران با سازمان‌هاي بين‌المللي يا نفوذ است يا در حالت خوشبينانه از سوي غرب كنترل مي‌شود…

رئيس سازمان بسيج مستضعفين در مراسم تجليل بسيج از عليرضا کريمي خطاب به منتقدان حرکت ارزشمند اين كشتي‌گير در عدم رويارويي با نماينده رژيم صهيونيستي گفت: «اقدام عليرضا کريمي يک کار انقلابي است و جاي تقدير دارد، نه طعنه و کنايه.»

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسسات با سودهای بالا دارای مشکل هستند، گفت: مجلس با جدیت تمام پرونده زیان‌دیدگان موسسات مالی را به صورت ویژه و خارج از نوبت در دستور کار قرار داد.