یادداشت/ محمد اسماعیلی

نقش آمریکا، اروپا و مرتجعین منطقه‌ای برای رویارویی با ایران به‌رغم تفاوت‌ها یک نقطه مشترک مهم دارد و آن «فشار برای وادار کردن ایران به مذاکره در حوزه‌های غیرهسته‌ای» و «تکمیل فرایند حقوقی جهت صدور قطعنامه‌های شورای امنیت» است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این وزارتخانه از کسری بودجه مزمن رنج می برد، گفت: در سال آینده، بودجه و اعتبارات آموزش و پرورش به صورت استانی توزیع خواهد شد.