در حالی که تحریم های بانکی به دلیل همین وابستگی کشورمان به نظام پرداخت آمریکا و اروپا، امکان­پذیر شد و اکنون روزنامه دنیای اقتصاد، برای حل مشکل تحریم، وابستگی بیشتر به نظام پرداخت آمریکا و اروپا را تجویز می­کند!

وزیر خارجه ایران با اشاره به شکست نظامی داعش، گفت: نیاز است تفکر داعشی در همه جای جهان به لحاظ فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی مورد تهاجم قرار گیرد و منابع مالی تروریست‌ها تحدید شده و از رسیدن منابع مالی و سلاح به آنها جلوگیری شود.