فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان:

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان گفت: شهروندان بهارستانی با نیروی انتظامی همکاری خوبی دارند که این امر در وهله اول امنیت و آرامش شهرستان را تضمین می کند.