تعزیه در روستاها و شهرهای کوچک به صورت خودجوش اجرا می‌شود اما در کلان شهر تهران باید پشتوانه‌ای برای اجرای آن باشد. تعزیه در ایام محرم رونق دارد و می‌تواند در تمام طول سال ادامه پیدا کند چرا که پدر نمایش ایرانی است.