نماينده سازمان محيط‌زيست وقتي روبه‌‌روي مخالف تراريخته‌ها قرار گرفت، در برنامه زنده به شدت عصباني شد و گفت: «به من نارو زديد، نگفته بوديد اين آقا هم روي خط مي‌آيد!»

وقتي با مادر شهيد محمدحسين مؤمني از شهداي پاكستاني لشكر فاطميون همكلام مي‌شوم رد غربت، تنهايي و مظلوميت محمدحسين در سال‌هاي حياتش را به خوبي از بند بند واژه‌ها و كلماتش درمي‌يابم.

كلانشهر تهران با وجود داشتن برخي زيرساخت‌ها در حوزه معابر شهري مانند بزرگراه، تونل و پل‌هاي ارتباطي با چالش بافت‌هاي فرسوده، ساختمان‌هاي بلندمرتبه ناايمن، سيل، زلزله و فرونشست زمين به شهري ناايمن تبديل شده است.