سرپرست شهرداری شهرگلستان:

سرپرست شهرداری شهرگلستان گفت: قطعا بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی به نفع شهرداری و شهروندان است و می‌تواند بسیاری از چالش‌های شهری را با هزینه کمتری مرتفع کند.

از وظايف اساسي و زيربنايي هر دولتي و از جمله دولت دوازدهم بايد مبارزه با فساد باشد كه سنگ‌بناي آن اراده و دغدغه در بين مسئولان ارشد دولتي و بازداشتن بستگان سببي و نسبي خود از دخالت در امور جاري كشور و به ويژه امور اقتصادي است.