بعد از آنكه بازار سرمايه از پذيرش بيشتر اوراق بدهي اسناد خزانه اسلامي خودداري كرد، شاهد انتشار اين اوراق در فضاي مالي كشور بوديم، حال با گذشت چند ماه از پديد آمدن بازاري به عنوان سخاب تا نرخ سود 30 تا 40 درصدي هر روز در حال پيشروي است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتخابات ۹۶ از جهت نگرش‌ها و نگرانی‌ها شبیه ۸۸ بود، اما طرفین به قانون تمکین کردند.