تصوير اتوبوس شهادت را يادتان است؟ همان عكسي كه از شهداي خان‌طومان سوريه داخل يك اتوبوس انداخته شده بود. در آن تصوير علاوه بر سه نفري كه در كربلاي خان‌طومان شهيد شدند، تصوير ميثم عليجاني نيز ديده مي‌شد؛ يكي از نيروهاي…

گراني‌هاي اخير در حوزه مواد غذايي موجب شده اين سؤال مطرح شود که آيا دولت بي‌خيال سفره مردم و توليد کالاهاي اساسي در داخل شده و بيشتر تمايل به افزايش واردات پيدا کرده است…

وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: در دولت دوازدهم ضمن مراقبت از برجام، باید از اینکه آمریکایی‌ها دستاوردهای ما را از توافق هسته‌ای کاهش دهند و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی نقض برجام را گردن ما بیندازند، جلوگیری کنیم.