آيين تحليف رياست جمهوري دوازدهم عصر روز گذشته با حضور 109 هيئت خارجي از كشورهاي مختلف دنيا در محل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد…

«اينجا العواميه است، نه حلب»؛ عنواني چند روز متوالي است برخي روزنامه‌هاي غربي و عربي، البته در سطحي محدود در توصيف وضع اسفبار شهرك العواميه عربستان منتشر مي‌كنند…