مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان:

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان گفت: خیرین مدرسه‌‌ساز بدون چشم‌داشتی به رفع مشکلات مدارس می پردازند، و از آن‌ها می توان به عنوان ایثارگران عرصه تعلیم و تربیت یاد کرد.