ساده‌زيستي، واژه‌اي است كه مأنوس بودن با آن يكي از رموز خوشبختي در زندگي انسان است. كلمه‌اي كه بايد آن را فراتر معني كنيم، شايد به معني «اصل» بودن.

رئيس‌جمهور امريكا قانون تحريم‌هاي ايران، روسيه و كره شمالي را امضا كرد

رئيس‌جمهور امريكا، مصوبه كنگره درباره تحريم‌هاي ايران، روسيه و كره شمالي را امضا و آن را به قانون تبديل كرد، قانوني كه نقشه راه تحريم‌هاي ايران در فضاي بعد از توافق هسته‌اي را تعيين مي‌كند و مقام‌هاي ايراني گفته‌اند كه دست‌كم ناقض بند29 برجام است.