روزي محمد رضا عارف گفته بود چالش‌هاي انتخاب شهردار را نبايد به سطح جامعه بكشانيم؛ حالا دقيقاً موضوع برعكس آن چيزي شده كه…

موضوع هدايت تحصيلي و انتخاب رشته به عنوان يک موضوع مهم در حوزه آموزش و پرورش، چالش جدي‌اي بود كه از سال گذشته با اعتراضات گسترده‌اي از سوي خانواده‌ها و دانش‌آموزان روبه‌رو شد.