مسئول ستاد نماز جمعه گلستان:

مسئول ستاد نماز جمعه گلستان گفت: فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف نظیر زمینه‌های فرهنگی و مذهبی داشته ایم، که از طریق شبکه‌های مجازی به اطلاع شهروندان رساندیم.

در حالي كه قرار بود ميزان توليد از لايه نفتي پارس جنوبي سال گذشته به 35 هزار بشكه در روز برسد اما ميزان توليد از اين ميدان نفتي حدود 20 هزار بشكه است و مشكلات كارفرمايي در اين پروژه چالش‌ساز شده است.

اين روزها تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا عليه ايران به بحث اصلي محافل سياسي تبديل شده است، به گونه‌اي كه تمام محافل سياسي و همچنين مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران به صورت يكپارچه در مقابل تصويب اين تحريم‌ها ايستاده‌اند و ازضرورت پاسخ متناسب به آن سخن مي‌گويند.

چند سال پيش بود كه بازيگر و كارگردان بفروش آثار كميك سينما و مقطعي از تلويزيون ايران در مراسمي كه به طور زنده از آنتن رسانه ملي هم پخش مي‌شد عنوان كرد كه براي خنداندن مردم حاضر است حتي شلوارش را ازپا دربياورد.