شهردار شهرگلستان:

شهردار شهرگلستان گفت: در ساخت مصلی شهرگلستان بودجه ای معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان مصرف شده است، که یک میلیارد آن متعلق به فاز دوم این پروژه می باشد.

ژن آقازادگي مدتي است كه در حال سرايت به سينماست. علي حضرتي، سيد هادي رضوي و حميدرضا عارف اسامي هستند كه طي دو، سه سال اخير تبديل به تهيه‌كننده سينما شده‌اند.

طی نامه‌ انجمن داروسازان ایران صورت گرفت

انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به لغو یکباره روند رای گیری الکترونیکی و حضور نیافتن تعداد کثیری از پزشکان و داروسازان در این انتخابات اعتراض کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس:

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد امضاهای سؤال از رئیس‌جمهور در رابطه با مؤسسات مالی غیرمجاز به 130 امضا رسیده است، گفت:‌ نمایندگان بر احقاق حق سپرده‌گذاران مصر هستند.