معاون فنی و عمرانی فرمانداری بهارستان:

معاون فنی و عمرانی فرمانداری بهارستان گفت: رعایت نکاتی نظیر مدیریت پسماند و کنترل آلودگی هوای ناشی از فعالیت صنعتی، علاوه بر حفظ محیط زیست سبب صرفه جویی برای واحدها نیز می گردد.

معاون شهرسازی شهرداری شهرگلستان:

معاون شهرسازی شهرداری شهرگلستان گفت: تکریم ارباب رجوع و تسریع در انجام امور جزو اولویت های معاونت شهرسازی می باشد، به شکلی که در طول 18 ماه در حدود 400 پروانه صادر شده است.

مواجهه ايران و امريكا به عنوان يك قدرت جهاني و يك قدرت منطقه‌اي همواره تبعات خاص خود را در منطقه خاورميانه و حتي در روابط برخي از كشورهاي بزرگ دنيا با ايران داشته است. گزافه نيست كه بگوييم ايجاد جدايي بين محور ايران و روسيه كه هم اكنون مشغول عمليات ضدتروريست‌ها و نيروهاي تكفيري در سوريه هستند، يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مقامات فعلي نهادهاي امنيت ملي و سياست خارجي امريكاست.

جنگ هشت ساله ايران و عراق سرنوشت انسان‌هاي زيادي را در طول تاريخ تغيير داد‌ و مبدأ تحولات بسياري شد. شروع جنگي نابرابر عليه كشوري كه تازه با انقلابي مردمي مواجه شده، چشمان تيزبين افراد بيشماري را در سرتاسر جهان متوجه خود كرد.

اين اولين باري بود كه يك موضوع محيط‌زيستي در اين سطح وارد دادگاه لاهه مي‌شد؛ مهرماه سال گذشته بود كه دادگاه محاكمه بين‌المللي شركت مونسانتو در دادگاه لاهه كشور هلند برگزار و جنايات اين شركت به عنوان جنايات جنگي عليه بشريت شناخته شد.

ايران با دارا بودن 28 ميدان نفتي و گازي با كشورهاي همسايه خود، يكي از كشورهايي است كه بيشترين ميدان مشترك را با همسايگان خود دارد. در حوزه گازي، ميدان پارس جنوبي و فرزاد از اهميت بيشتري برخوردارند و در حوزه ميادين نفتي، غرب كارون در اولويت هستند اما در اين ميادين شاهد نوعي عجيب از كم تجربگي هستيم.