روحيه ظلم‌ستيزي و كمك به مظلومان شهيد وحيد نومي گلزار مثال زدني بود. دوستان و اطرافيانش همه با اين خصوصيت اخلاقي‌اش آشنايي داشتند و مي‌گويند در كنار مسائل اعتقادي اين روحيه وحيد را شهيد مدافع حرم كرد.

همزمان با نشست سران 20 كشور صنعتي جهان در آلمان هزاران نفر از مردم اين كشوردر اعتراض به سياست‌هاي اقتصادي و محيط‌‌زيستي تظاهرات کردند.

همين چند روز پيش بود كه لغو يك نشست رسانه‌اي ساعتي مانده به زمان برگزاري‌اش با حواشي متعددي مواجه شد. حاشيه‌هاي اين نشست اما با موضوع آن ارتباط مستقيم داشت. بنا بود گزارش‌هايي از تخلفات سازمان غذا و دارو را رسانه‌اي كند

وقتي مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان دستگاه قضايي فرمودند «قوه قضائيه بايد پرچمدار آزادي‌هاي مشروع باشد» بسياري از تحليلگران آن را به مثابه يك تدبير يا مطالبه‌اي كه متأثر از زمان است، عنوان كردند، اما…