معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان گفت: به منظور پاکسازی نقاط آلوده شهرستان بهارستان، طرح جمع آوری معتادان متجاهر در سطح شهرستان انجام گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان:

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان گفت: طی بازرسی های انجام شده توسط نیروهای یگان امداد، در حدود 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان بهارستان کشف گردید.