تب و تاب مقابله با قطعنامه تحريمي كنگره امريكا به مجلس شوراي اسلامي رسيده و قرار شده مجلس شوراي اسلامي در يك طرح جامع به مقابله با طرح‌ تحريمي كنگره امريكا در حوزه‌هاي غيرهسته‌اي بپردازد.

اسکار از 10 سينماگر ايراني براي حضور در اين آکادمي دعوت کرده است. در ميان افرادي که دعوت شده‌اند نام سينماگراني که فيلم‌هاي ضدملي در کارنامه آنها به چشم مي‌خورد، نيز ديده مي‌شود. محمدرسول اف، بهمن قبادي و جعفر پناهي جزو اين افراد هستند.

كميته خطر جاري‌ كميته‌اي است كه نزديك به 50سال پيش توسط جمعي از مديران مجرب سيا و پنتاگون، اساتيد مشهور دانشگاه‌هاي امريكا، سناتورها و مؤسسه تحقيقاتي امريكن اينترپرايز تأسيس شد.

ميخ نهايي بر تابوت خلافت وهابي در موصل كوبيده شد؛ نيروهاي عراقي آخر هفته به مسجدي در اين شهر رسيدند…