تب و تاب مقابله با قطعنامه تحريمي كنگره امريكا به مجلس شوراي اسلامي رسيده و قرار شده مجلس شوراي اسلامي در يك طرح جامع به مقابله با طرح‌ تحريمي كنگره امريكا در حوزه‌هاي غيرهسته‌اي بپردازد.

اسکار از 10 سينماگر ايراني براي حضور در اين آکادمي دعوت کرده است. در ميان افرادي که دعوت شده‌اند نام سينماگراني که فيلم‌هاي ضدملي در کارنامه آنها به چشم مي‌خورد، نيز ديده مي‌شود. محمدرسول اف، بهمن قبادي و جعفر پناهي جزو اين افراد هستند.

ميخ نهايي بر تابوت خلافت وهابي در موصل كوبيده شد؛ نيروهاي عراقي آخر هفته به مسجدي در اين شهر رسيدند…