از سال 92 تاکنون قدرت خريد مردم به حد اوليه خود نرسيده و ترميم نيافته است، با اين حال در مسير اين چهارسال بخش‌هاي خصوصي برخلاف مسيري حركت كرده‌اند كه شركت‌هاي دولتي رفته‌اند…

رهبرمعظم انقلاب اسلامي دشمني با نظام و جامعه ايراني را فصل مشترك تمام دولت‌هاي امريكا طي40 سال اخير مي‌دانند و «استمرار و گستردگي» را ويژگي مهم توطئه ضدايراني امريكا عنوان مي‌كنند؛ دشمني‌هايي كه حوادث و تحولات بين‌المللي آن را كاهش نداده بلكه پيچيده‌تر نيز كرده است.