شادی مردم تهران پس از آخرین بازی ایران در جام جهانی

مردم تهران با حضور پرشور در خیابان‌ها و میادین شهر تهران از جوانان تیم ملی ایران قدردانی کردند.

مردم تهران شامگاه دوشنبه ۴ و بامداد سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ پس از آخرین بازی غیرتمندانه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مقابل رقیب قدرتمند خود تیم ملی پرتغال، با حضور پرشور در خیابان‌ها و میادین شهر تهران با در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران به شادی پرداخته و از جوانان تیم ملی ایران قدردانی کردند.
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان حضرت ولیعصر(عج)
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان ونک
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان ونک
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان ونک
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان ونک
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان ونک
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان ونک
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان ونک
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان شهید طهرانی مقدم سعادت آباد
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان شهید طهرانی مقدم سعادت آباد
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان شهید طهرانی مقدم سعادت آباد
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان شهید طهرانی مقدم سعادت آباد
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان شهید طهرانی مقدم سعادت آباد
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان شهید طهرانی مقدم سعادت آباد
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان شهید طهرانی مقدم سعادت آباد
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان شهید طهرانی مقدم سعادت آباد
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان شهید طهرانی مقدم سعادت آباد
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان شهید طهرانی مقدم سعادت آباد
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
حضور «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور درشادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / چهارراه پارک وی تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان انقلاب تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان انقلاب تهران
شادی مردم تهران پس از بازی مقابل تیم ملی پرتغال / میدان انقلاب تهران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.