جزئیات مصوبه جدید سختی کار آتش‌نشانان/ مصوبه شامل همه آتش‌نشانان می‌شود

مصوبه شورای عالی حفاظت فنی درباره رفع ابهام از وضعیت سخت و زیان آور بودن شغل آتش‌نشانان هم مشاغل عملیاتی تابع قانون کار را شامل می‌شود و هم مشکل مشاغلی که تابع ضوابط قانون کار نیستند را حل می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه به نقل از خبرگزاری فارس در سالگرد شهادت آتش‌نشانان در حادثه پلاسکو، شورای عالی حفاظت فنی به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد تا درباره نحوه سخت و زیان آور محسوب شدن شغل آتش نشانان تصمیم‌گیری و رفع ابهام کند.

 کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی جسمی و روانی در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .

  • تفاوت گروه الف و ب مشاغل سخت و زیان‌آور 

اما به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون، مشاغل سخت و زیان آور به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند. گروه الف مشاغلی هستند که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود . گروه ب مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می‌شود.

در مورد شغل آتش نشانی ابهاماتی وجود داشت که با تصمیم روز دوشنبه شورای عالی حفاظت فنی مقرر شد که آتش نشانان در گروه ب قرار گیرند. اما در این میان نکته ای که مورد سوال بود این بود که آیا قرار گرفتن مشاغل عملیاتی آتش نشانی در گروه ب به معنای این است که آتش نشانانی که ضوابط کاری آنها منطبق با قانون کار نیست هم مشمول این مصوبه می‌شوند یا مصوبه شورای حفاظت فنی فقط مربوط به آتش نشانان مشمول قانون کار است.

  • مصوبه‌ای که تکلیف آتش‌نشانان را روشن می‌کند

در این مورد علی مظفری، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مصوبه شورای عالی حفاظت فنی توضیح داد: مجلس در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۷ استفساریه داشت مبنی بر اینکه آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی که بیمه‌شده‌ تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود هستند و از نظر محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان‌آور بودن شغل با مشمولان قانون کار، مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداری‌ها) به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون بر اساس اجزای ۴ و ۶ بند «ب» همین تبصره، مکلف به پرداخت چهار درصد مابه‌التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی هستند، همانند مشمولان قانون کار، مشمول عنوان «مشاغل سخت و زیان‌آور» مقرر در بند «الف» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور برخوردار می‌شوند یا خیر؟». پاسخ مجلس این بود که «بله؛ مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور مقرر در بند «الف» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور برخوردار می‌شوند».

وی ادامه داد: نکته مهم که در این استفساریه وجود داشت این بود که صحبت از متصدیان مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی همانند « مشاغل تابع قانون کار» شده است و این استفساریه این طور متبادر می‌کند که قبلا درباره مشاغل عملیاتی آتش نشانی تابع قانون کار تصمیم گیری شده و آنها سخت و زیان آور شناخته شده‌اند و حالا کسانی که ضوابط کاری آنها منطبق بر قانون کار نیست هم مانند آنها سخت و زیان آور شناخته می‌شود؛ این در حالیست که پیش از این سابقه انجام این کار وجود نداشته و هر آتش نشانی که متقاضی سخت و زیان آور محاسبه شدن شغلش بود به کمیته‌های استانی مراجعه می‌کرد و درخواست می‌داد و دیگر بحث عملیاتی یا غیر عملیاتی هم مطرح نبود و رویه واحدی هم وجود نداشت.

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تا پیش از این استفساریه مشاغل عملیاتی را به شکل وحدت رویه در کشور به عنوان شغل سخت و زیان آور نشناخته بودیم و کمیته‌های استانی به صورت موردی و آلاینده سنجی با توجه به تعداد ماموریت و مواجهه شغلی با آلاینده های محیطی تصمیم می‌گرفتند.

وی توضیح داد: برای مثال درباره آتش‌نشانی که در شهر تهران است ممکن است در روز  چند عملیات انجام دهد ممکن بود که سخت و زیان آور بودن تائید شود و برای آتش نشانی در یک شهر کوچک که در سال یک عملیات انجام می‌دهد به گونه‌ای دیگر عمل می‌شد. حالا بعد از مصوبه شورای عالی حفاظت فنی مقرر شد که مشاغل عملیاتی آتش نشانی جزو گروه ب مشاغل سخت و زیان آور هستند تکلیف این موضوع روشن می‌شود و رویه‌ واحدی در کل کشور اتخاذ خواهد شد.

  • رویه کمیته‌های استانی چه خواهد بود؟

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه بعد از این رویه کمیته‌های استانی به چه صورت خواهد بود، گفت: در کمیته‌های استانی ما دیگر آلاینده‌ سنجی وجود ندارد بلکه فقط تطبیق می‌دهند که آیا شغل عملیاتی است یا خیر که اگر بود سخت و زیان آور می شود و اگر نبود سخت و زیان آور شناخته نمی شود.

وی در توضیح ارتباط مصوبه اخیر شورای عالی حفاظت فنی و استفساریه مجلس گفت:تأیید مشاغل عملیاتی آتش نشانان مشمول قانون کار در شورای حفاظت فنی در گروه ب در واقع پایه اجرای این استفساریه است که در آن «همانند مشمولان قانون کار» عنوان شده است و با توجه به این مصوبه می‌توانند تمامی آتش نشانان عملیاتی در گروه ب مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شوند.

مظفری درباره زمان اجرای این مصوبه برای آتش نشانان گفت: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی از زمان تصویب، ابلاغ و  اجرایی می‌شود.

  • فهرست مشاغل عملیاتی مصوبه را تکمیل می‌کند

بر اساس این گزارش مصوبه شورای عالی حفاظت فنی صراحت دارد که:«الحاق مشاغل عملیاتی آتش نشانی به گروه موضوع بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی که شاغلین آنها تابعیت قانون کار و تامین اجتماعی را دارند مورد تایید شورا قرار گرفت و مقرر شد مصادیق مشاغل عملیاتی آتش نشانی ضمیمه و ابلاغ شود. در خصوص سایر مشاغل احتمالی که در مورد آنها نظرات مختلفی وجود دارد، پس از اخذ شرح شغل آنها از شهرداری مناطق و با تایید کمیته های موضوع ماده ۸ آیین نامه در آن گروه لحاظ شود.»

وی درباره مشخص شدن دقیق مشاغل عملیاتی و ضمیمه‌ای که قرار است همراه این قانون ابلاغ شود گفت: این موضوع باید در نشست‌های شورای حفاظت فنی بحث و بررسی شود و باید فهرست تمام مشاغل عملیاتی که از استان‌ها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور دریافت شده بررسی و با وحدت رویه‌ فهرست واحدی ارائه شود.درباره مواردی که در فهرست مشترک وجود ندارد با اعلام شهرداری‌ها و تائید کمیته تصمیم‌گیری می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.