معاون اداره حفاظت محیط زیست بهارستان:

معاون اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: در راستای بررسی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شهرستان بهارستان، گشت و پایش شبانه در سطح شهرستان برگزار شد.

رئیس غله شهرستان بهارستان:

رئیس غله شهرستان بهارستان گفت: در راستای تشویق نانوایان به فعالیت استاندارد و تولید نان با کیفیت، سهمیه واحدهای صنفی نانوایی با کیفیت افزایش می یابد.