رئیس شورای اسلامی نسیم شهر:

رئیس شورای اسلامی نسیم شهر گفت: فوت شدگان کرونایی به صورت کاملاً شرعی و با حضور نماینده شبکه بهداشت و درمان به صورت رایگان در آرامستان باغ بهشت دفن می شوند.