رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان:

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان گفت: طرح پایش ویژه واحدهای صنعتی و معادن استان تهران به صورت مستمر در شهرستان بهارستان در حال اجرا بوده و با متخلفین زیست محیطی که موجبات تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی را فراهم می آورند برخورد خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی نسیم شهر:

رئیس شورای اسلامی نسیم شهر گفت: توسعه طرح مانيتورينگ و نصب دوربين های پايش تصويری در نقاط حساس و پر تردد شهر تاثیر مطلوبی بر امنيت و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد داشت.

معاون شهرسازی شهرداری گلستان:

معاون شهرسازی شهرداری گلستان گفت: باتوجه به نقش مردم در اجرای طرح های تفضیلی شهرگلستان، اجرای این طرح مستلزم فرهنگسازی در این زمینه می باشد.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری بهارستان:

معاون فنی و عمرانی فرمانداری بهارستان گفت: ستاد روز درختکاری در جهاد کشاورزی تشکیل و سیاست های مربوط به تامین، توزیع و کاشت نهال در روز درختکاری تدوین می شود.