سرپرست شهرداری شهرگلستان:

سرپرست شهرداری شهرگلستان گفت: به‌منظور ارائه خدمت به شکل مطلوب و بهینه به شهروندان، چندین پروژه به صورت همزمان در سطح شهرگلستان در دست اجراست.