عضو شورای اسلامی شهرگلستان:

عضو شورای اسلامی شهرگلستان گفت: اعضای شورای اسلامی شهرگلستان باید پاسخگوی مردم باشند چراکه شهروندان بیشترین هزینه را در قبال تغییرات مدیریتی شهر خواهند داد.

رئیس اتحادیه عکاسان بهارستان:

رئیس اتحادیه عکاسان بهارستان گفت: شهروندان بهارستانی برای فیلمبرداری مجالس خود تنها با نراکز مجاز قرارداد ببندند چراکه در غیر اینصورت اتحادیه هیچگونه مسئولیتی برعهده نخواهد گرفت.

امام جمعه بخش گلستان:

امام جمعه بخش گلستان گفت: مسئولین دانشگاه‌ها نباید از تربیت اسلامی و دینی دانشجویان غافل شوند چراکه دشمنان در تلاش برای دور کردن جوانان از دین می باشند.