طی برگزاری نخستین نشست کارگروه ساماندهی صنوف و انتظام‌بخشی سیمای شهری در شهرستان بهارستان، مسئولان بهارستانی برای حل ریشه‌ای مشکلات موجود دست به کار شدند.

رئیس ستاد نماز جمعه بخش گلستان:

رئیس ستاد نماز جمعه بخش گلستان گفت: عده‌ای سعی در شایعه پراکنی در خصوص بازنشستگی امام جمعه بخش گلستان دارند، درحال این بازنشستگی حتی زمان مشخصی هم ندارد.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی ستادنماز جمعه بخش‌گلستان:

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی ستادنماز جمعه بخش‌گلستان گفت: راهپیمایی امروز نمازگزاران بهارستانی نشانه انزجار شهروندان این شهرستان از تصمیم نابخردانه دونالد ترامپ است.