معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان:

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان گفت: در سال 98 از طرح‌های نوبنیان و اقتصادی در راستای رونق تولید استقبال و حمایت می کنیم.

سرپرست شهرداری شهرگلستان:

سرپرست شهرداری شهرگلستان گفت: کمک‌های شهروندان شهرگلستان برای دومین بار آماده ارسال به مناطق سیل‌زده شده است که نشان دهنده نوع‌دوستی و انسانیت مردم می باشد.