امام جمعه گلستان گفت:درخواست ما از مسئولین این است برای حفظ و ترویج عفاف و حجاب کافی است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز مصوبه تکمیلی آن‌که به تصویب این شورا رسیده و متأسفانه تاکنون مسکوت و مغفول مانده اجرائی کنند.