رئیس اداره بازرسی مدیریت عملکرد و امورحقوقی فرمانداری بهارستان:

رئیس اداره بازرسی مدیریت عملکرد و امورحقوقی فرمانداری بهارستان گفت: عملکرد و راندمان کاری ادارات شهرستان بهارستان به شکل مستمر مورد بررسی و ارزیابی عمومی و تخصصی قرار می گیرد.

نماینده شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم:

نماینده شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح سه راه آدران یک پروژه بزرگ و ملی می باشد که با پرداخت ۱۳ میلیارد به بهره برداری خواهد رسید.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان گفت: موضوع قاچاق سازمان یافته نگران کننده و نیازمند اقدامات جدی‌تر و موثرتر می باشد.