فرماندار شهرستان بهارستان:

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: با افتتاح فاز نخست پروژه تقاطع غیرهمسطح سه راهی آدران، بار ترافیکی جنوب غرب استان تهران کاهش چشمگیری خواهد داشت.