رئیس شورای اسلامی شهرصالحیه:

رئیس شورای اسلامی شهرصالحیه گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی و قشر حاکم بر منطقه، منطق واگذاری بیمارستان امام حسین (ع) به بخش خصوصی قابل درک نیست.

امام جمعه بخش گلستان:

امام جمعه بخش گلستان گفت: باید با الگوبرداری از کارهای دیگر کشورها در جهت خودکفایی داخلی در جهت حمایت از کالاهای داخلی گام برداشت.

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان:

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان گفت: طرح‌های اشتغال‌زایی تصویب شده در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بهارستان برای دریافت تسهیلات به کمیته فنی استان تهران ارسال گردید.