همزمان با روز جهانی بدون دخانیات بازرسان ادارات بهارستان اقدام به جمع‌آوری قلیان‌ها از چایخانه‌های سطح بهارستان کردند اما باتوجه به ادامه‌دار بودن توزیع قلیان در این شهرستان این طرح تنها جبنه نمادین داشته است.

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان:

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان گفت: تحریم‌های اعمال شده علیه ایران باعث رونق تولید و خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات شده است.