رئیس اداره بهزیستی بهارستان:

رئیس اداره بهزیستی بهارستان گفت: درحال حاضر بیش از ۶۰۰۰ خانواده معلول تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان بهارستان می باشند که معابر شهرهای بهارستان به هیچ وجه برای عبور و مرور آن‌ها مناسب نمی باشد.

فرماندار شهرستان بهارستان:

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: در راستای توسعه سرانه‌های عمومی شهرستان بهارستان به زودی سرای محله شهرصالحیه به یک کلینیک تخصصی تبدیل می شود.

مسئول دفتر شورای نگهبان بهارستان:

مسئول دفتر شورای نگهبان بهارستان گفت: شورای نگهبان بدون توجه به جریانات سیاسی و تقسیم بندی‌هایی که در سطح کشور وجود دارد، تنها قانون را مورد توجه قرار می دهد.